PATRONALNE ŚWIĘTO AKCJI KATOLICKIEJ

W Tarnowskiej Katedrze dnia 26.11.2017 odbyła się uroczystość Chrystusa Króla pt „Chrystus jest Królem Wszechświata. O godz. 10.30 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem JE Bpa Andrzeja Jeża. We wspólnej modlitwie wzięły udział poczty sztandarowe Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ma nam uświadomić, że Chrystus jest królem całego stworzenia-wszechświata . Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE! Prezes Robert Rybak odczytał list z życzeniami Pani Urszuli Furtak prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. „Niech Chrystus Król i Pan Wszechświata poprzez nasze serca i otwarte dłonie umacnia swój Kościół. Niech Boża Opatrzność każdego z akcyjnej rodziny prowadzi i ma w swojej opiece. Prezes przytoczył także kilka wydarzeń do których doszło w ostatnim czasie, zwracając uwagę na przyjęcie patronatu Świętego Jana Pawła II przez Akcję Katolicką w Polsce. „Jak wiecie, jest dzisiaj wyjątkowy dzień, ponieważ to właśnie dziś Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej, my tu zgromadzeni odczytamy wspólnie akt przyjęcia Św. Jana Pawła II za naszego pierwszorzędnego patrona. I tak na zakończenie wszyscy razem odczytaliśmy akt oddania Akcji Katolickiej Świętemu Janu Pawłowi II przyjmując go za patrona.

MIĘDZYDIECEZJALNE SPOTKANIE AKCJI KATOLICKIEJ

kliknij powyżej

To pierwsze spotkanie w Polsce czterech diecezji AK- Tarnowska, Krakowska, Bielsko-Żywiecka i Kielecka. Było to spotkanie historyczne. Oddział AK z Gnojnika uczestniczył w tym ważnym wydarzeniu reprezentując z pocztem sztandarowym naszą Parafie. I jak powiedziała na samym początku spotkania pani prezes diecezji Krakowskiej Grażyna Kominek. Akcja Katolicka ma swoją charyzmę, idee i bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

Przybliżając postać Św. Brata Alberta – ojca ubogich, przez siostry Albertynki. Odbyło się rozpoczęcie spotkania i zawiązanie wspólnoty. Brat Albert, to zakonnik doświadczający miłości Pana Boga, to skarbiec miłości. Pierwszy, który był dobry jak chleb, namalował obraz cierpiącego człowieka, oblicza poranionego. Cierpiące Ecce Homo – to wizerunek Chrystusa, który jest dla Nas czystą dyspozycją. Mamy widzieć w tym wizerunku samych Siebie i drugiego człowieka. Biskup Andrzej Jeż powiedział takie oto znamienne słowa: ” Święci zawsze idą pod prąd, co jest niezrozumiałe dla innych, ale dla nas jako członków Akcji Katolickiej nie liczy się co powiedzą” Święci rosną wtedy , kiedy jest miłość do Pana Boga i drugiego człowieka i nie przeszkadza Nam krytyka. Takim właśnie był brat Albert – wspaniały uczeń Chrystusa, szedł po linii, aby dać samego Siebie!

Po przywitaniu wszystkich zebranych członków AK i przybliżeniu postaci brata Alberta piękną prelekcję pt: Granice wolności w sztuce – refleksje nad powołaniem artysty na kanwie „Listu do artystów” Jana Pawła II. wygłosił Ks. prof. Robert Nęcek na temat: „ CZŁOWIEK TWÓRCĄ WŁASNEGO ZYCIA” kładąc nacisk na dwa akcenty słowa Stwórca i Twórca, tłumaczą te dwie piękne wartości, które wszyscy posiadamy i nadają sens Naszemu Życiu. Chrześcijanin musi być kompetentny, ponosić odpowiedzialność za to co robi, aby robił to najlepiej jak potrafi, oczywiście musi to być poślubione z uczciwością. Ks. Nęcek podał trzy kulty prawdziwego chrześcijanina: - zgodność słowa z zachowaniem, - kompetencja w działaniu, - chęć angażowania się na rzecz dobra wspólnego Przytaczając słowa Jana Pawła II „ To co jest prawdziwe jest zarazem piękne” O Godz. 10.30 rozpoczęła się msza św. pod przewodnictwem Bp. Jana Szkodoń wraz z ks. Janem Bartoszkiem opiekunem diecezjalnym AK i asystentami poszczególnych dekanatów.

W uroczystości brali udział także rodzice Prezydent RP Andrzeja Dudy. Ks. Bp w homilii wygłosi do członków AK bardzo pomocne słowa jak dawać Siebie innym, jaki nacisk kłaść na szacunek do drugiego człowieka, gdyż tak trudno mieć szacunek do bliźniego, jak sami Siebie nie szanujemy. Pokora, pokora i jeszcze raz pokora! Ile jesteśmy w stanie stracić czasem energii i zdrowia poprzez pychę, zgryźliwość i złośliwość, aby innym utrudniać życie, a gdy przychodzi konkretna sytuacja szybko się zniechęcamy i dajemy się popaść w wir złego. Nie dajmy się złu, lecz zło dobrem zwyciężajmy podkreślał bp. Szkodoń. Miejmy oczy zawsze otwarte, serce otwarte Idźmy i głośmy; słowem i przykładem, dawajmy innym ewangelię. Dzielmy się Sobą, a światło zaświeci. Uczyń dobry czyn dla drugiego! To Metropolitarne spotkanie było jedną wielką rodziną, radością, miłością i darem. Nieśmy Światło tym, którzy mają ciemność! Po uroczystej Mszy Św. odbyła się wspólna agapa, każda diecezja dostała w darze chleb, aby się nim dzielic wspólnie z bratem i siostrą.

tekst i foto: Małgorzata Kozdrój

ADOPCJA DZIECKA Z MADAGASKARU
„To, co robisz Ty, Ja być może nie potrafię To, co robię ja Ty, być może nie potrafisz Ale wszyscy razem robimy Coś pięknego dla Boga”

Matka Teresa z Kalkuty

ZAANGAŻUJ SIĘ NA TYLE, NA ILE POTRAFISZ…

„ Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mniescie uczynili”(Mt 25,40) Oddział Akcji Katolickiej na czele z opiekunem ks. Marianem Zapiór postanowili prężnie zaangażować się w piękne dzieło misyjne jakim jest Duchowa Adopcja Serca dzieci z Madagaskaru . Odkrywając piękno i miłość w drugiej osobie zrodziła się myśl, aby pomagać tym, którzy doświadczają konkretnej biedy, głodu, ubóstwa. Te dzieci zdani na samych siebie cierpią na niedostatek i smutek. Pozwolę sobie zacytować piękne słowa bp. Grzegorza Rysia, które w ujmujący sposób poruszają serca: ”Podziel się Tym, na ile potrafisz…..”! Zaangażuj się !!Duchowa Adopcja serca została zainicjowana w roku 2006 przez O. Zdzisława Grad w Chałupkach Dębniańskich k/Grodziska Górnego w powiecie Leżajskim i wtedy też powstało Stowarzyszenie misyjno-charytatywne Missio Misericordiae pod nazwą „Duchowa Adopcja Serca” i działają przy parafii bardzo aktywnie do dzis! O. Grad jest misjonarzem Księży Werbistów od 1992 r. przebywa na misjach w Madagaskarze, gdzie był zaangażowany w pierwszą ewangelizację. Jak sam się wypowiada mówiąc: „doszedłem do wniosku, iż trzeba mi się dzielić tą wielką łaską jaką obdarzył mnie Duch Święty”. Chrystus wzywa nas do otwarcia naszych serc na inne światy. Jest ich tak wiele. Drugą osobą zaangażowaną jest s. Kinga Czerwonka , Misjonarka ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego z Grodziska Górnego marzyła o pracy na misjach i tak w roku 1991, będą jeszcze w ślubach czasowych otrzymała przeznaczenie misyjne. Pracuje w Papua Nowa Gwinea w największych wyspach świata otoczonych Oceanem Spokojnym, jak sama mówi: „ tutaj trzeba być wszystkim: sekretarką, szefem finansów, budowlańcem, hydraulikiem, mechanikiem itd…… „Papua Nowa Gwinea obecnie doświadcza wzrastającej epidemii HIV/AIDS. Codziennie są nowe przypadki. Czasami zadaję sobie pytanie po co to wszystko, zwłaszcza w sytuacjach gdy nie żadnych efektów naszej pracy…..i często w takich właśnie momentach sam Pan Bóg daje znak, że warto trwać….. mówi S. Kinga. Stowarzyszenie Misyjno-Charytatywne Missio Misericordiae ma na celu umożliwienie zdobycia wykształcenia dziecka z Madagaskaru, a także otoczenie go modlitwą, miłością i odpowiedzialnością. I tak tego pięknego dzieła zadeklarowali się członkowie Akcji Katolickiej z ks. Proboszczem, pokładając wielką ufność w Panu Bogu. Duchową Adopcję Serca może podjąć każdy indywidualnie wchodząc na stronę www.misje.grodzisko.com Dla nas niewiele, dla innych to skarb i godniejsze życie. Jeśli masz otwarte serce, a przez swoją pomoc chcesz tym dzieciom dać chodź trochę radości możesz włączyć się od dzis !

Małgorzata Kozdrój
1