PATRONALNE ŚWIĘTO AKCJI KATOLICKIEJ

W Tarnowskiej Katedrze dnia 26.11.2017 odbyła się uroczystość Chrystusa Króla pt „Chrystus jest Królem Wszechświata. O godz. 10.30 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem JE Bpa Andrzeja Jeża. We wspólnej modlitwie wzięły udział poczty sztandarowe Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ma nam uświadomić, że Chrystus jest królem całego stworzenia-wszechświata . Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE! Prezes Robert Rybak odczytał list z życzeniami Pani Urszuli Furtak prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. „Niech Chrystus Król i Pan Wszechświata poprzez nasze serca i otwarte dłonie umacnia swój Kościół. Niech Boża Opatrzność każdego z akcyjnej rodziny prowadzi i ma w swojej opiece. Prezes przytoczył także kilka wydarzeń do których doszło w ostatnim czasie, zwracając uwagę na przyjęcie patronatu Świętego Jana Pawła II przez Akcję Katolicką w Polsce. „Jak wiecie, jest dzisiaj wyjątkowy dzień, ponieważ to właśnie dziś Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej, my tu zgromadzeni odczytamy wspólnie akt przyjęcia Św. Jana Pawła II za naszego pierwszorzędnego patrona. I tak na zakończenie wszyscy razem odczytaliśmy akt oddania Akcji Katolickiej Świętemu Janu Pawłowi II przyjmując go za patrona.

1