MIĘDZYDIECEZJALNE SPOTKANIE AKCJI KATOLICKIEJ

kliknij powyżej

To pierwsze spotkanie w Polsce czterech diecezji AK- Tarnowska, Krakowska, Bielsko-Żywiecka i Kielecka. Było to spotkanie historyczne. Oddział AK z Gnojnika uczestniczył w tym ważnym wydarzeniu reprezentując z pocztem sztandarowym naszą Parafie. I jak powiedziała na samym początku spotkania pani prezes diecezji Krakowskiej Grażyna Kominek. Akcja Katolicka ma swoją charyzmę, idee i bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

Przybliżając postać Św. Brata Alberta – ojca ubogich, przez siostry Albertynki. Odbyło się rozpoczęcie spotkania i zawiązanie wspólnoty. Brat Albert, to zakonnik doświadczający miłości Pana Boga, to skarbiec miłości. Pierwszy, który był dobry jak chleb, namalował obraz cierpiącego człowieka, oblicza poranionego. Cierpiące Ecce Homo – to wizerunek Chrystusa, który jest dla Nas czystą dyspozycją. Mamy widzieć w tym wizerunku samych Siebie i drugiego człowieka. Biskup Andrzej Jeż powiedział takie oto znamienne słowa: ” Święci zawsze idą pod prąd, co jest niezrozumiałe dla innych, ale dla nas jako członków Akcji Katolickiej nie liczy się co powiedzą” Święci rosną wtedy , kiedy jest miłość do Pana Boga i drugiego człowieka i nie przeszkadza Nam krytyka. Takim właśnie był brat Albert – wspaniały uczeń Chrystusa, szedł po linii, aby dać samego Siebie!

Po przywitaniu wszystkich zebranych członków AK i przybliżeniu postaci brata Alberta piękną prelekcję pt: Granice wolności w sztuce – refleksje nad powołaniem artysty na kanwie „Listu do artystów” Jana Pawła II. wygłosił Ks. prof. Robert Nęcek na temat: „ CZŁOWIEK TWÓRCĄ WŁASNEGO ZYCIA” kładąc nacisk na dwa akcenty słowa Stwórca i Twórca, tłumaczą te dwie piękne wartości, które wszyscy posiadamy i nadają sens Naszemu Życiu. Chrześcijanin musi być kompetentny, ponosić odpowiedzialność za to co robi, aby robił to najlepiej jak potrafi, oczywiście musi to być poślubione z uczciwością. Ks. Nęcek podał trzy kulty prawdziwego chrześcijanina: - zgodność słowa z zachowaniem, - kompetencja w działaniu, - chęć angażowania się na rzecz dobra wspólnego Przytaczając słowa Jana Pawła II „ To co jest prawdziwe jest zarazem piękne” O Godz. 10.30 rozpoczęła się msza św. pod przewodnictwem Bp. Jana Szkodoń wraz z ks. Janem Bartoszkiem opiekunem diecezjalnym AK i asystentami poszczególnych dekanatów.

W uroczystości brali udział także rodzice Prezydent RP Andrzeja Dudy. Ks. Bp w homilii wygłosi do członków AK bardzo pomocne słowa jak dawać Siebie innym, jaki nacisk kłaść na szacunek do drugiego człowieka, gdyż tak trudno mieć szacunek do bliźniego, jak sami Siebie nie szanujemy. Pokora, pokora i jeszcze raz pokora! Ile jesteśmy w stanie stracić czasem energii i zdrowia poprzez pychę, zgryźliwość i złośliwość, aby innym utrudniać życie, a gdy przychodzi konkretna sytuacja szybko się zniechęcamy i dajemy się popaść w wir złego. Nie dajmy się złu, lecz zło dobrem zwyciężajmy podkreślał bp. Szkodoń. Miejmy oczy zawsze otwarte, serce otwarte Idźmy i głośmy; słowem i przykładem, dawajmy innym ewangelię. Dzielmy się Sobą, a światło zaświeci. Uczyń dobry czyn dla drugiego! To Metropolitarne spotkanie było jedną wielką rodziną, radością, miłością i darem. Nieśmy Światło tym, którzy mają ciemność! Po uroczystej Mszy Św. odbyła się wspólna agapa, każda diecezja dostała w darze chleb, aby się nim dzielic wspólnie z bratem i siostrą.

tekst i foto: Małgorzata Kozdrój
1