PROWADZENIE RÓŻAŃCA W SIERPNIU 2023


15 VIII - Róża Św. Marii Magdaleny
20 VIII - Róża Św. Faustyny
27 VIII - Róża Św. Szymona z Lipnicy
 3 IX  - Róża Św. Barbary
10 IX  - Róża Św. Bernadetty

 

1