KRUCJATA MODLITEWNA DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ


      Duchowe   przygotowanie   do   Odpustu   Fatimskiego

                        KRUCJATA    MODLITWY  

  przez   wstawiennictwo  Matki Bożej Fatimskiej

 

I n t e n c j e:

 

13 maj – Wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.

 

14 maj – O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.

 

15 maj – Wynagradzająca Panu Bogu  za grzechy Polaków i pomyślność Polski według Woli Bożej.

 

16 maj – O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła św.  i Polski.

 

17 maj – O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego narodu przeciwko życiu.

 

18 maj – O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji Rodziny.

 

19 maj – Aby Polska była wierna Bogu  i aby wypełniła misję przygotowania świata  na ostateczne przyjście Chrystusa.

 

Intencja każdego dnia złączona jest z intencją Mszy Św.,

 

Nabożeństwem majowym i dodatkowymi modlitwami …

 

                    Wezwania Matki Bożej z Fatimy:

a/ „Odmawiajcie codziennie różaniec” …

b/ „Ofiarujcie się za grzeszników” …

c/ „Czyńcie pokutę za grzechy” …

 

                                         Obietnica  Maryi:

          „Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”


1