Duszpasterstwo

 

Duszpasterstwo parafii Gnojnik, ma bardzo bogatą tradycję - sięgająca początków XIV wieku.
Wg najstarszych zapisów, pierwszym proboszczem - znanym z imienia - był ANDRZEJ, który w latach 1325-1327 ze swych dochodów benifecjalnych - wynoszących 3,5 grzywny - wpłacał dziesięcinę na rzecz papieża w dwóch terminach po 5 skojców i 1 denara. Natomiast w 1328 roku, wpłacił 6,5 skojca, jako Świętopietrze, czyli daninę na utrzymanie Stolicy Apostolskiej.

Na przestrzeni wielków,
posługę kapłańską pełniło 60 duszpasterzy

1