MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 22 LUTEGO 2021

 Przez Ks. Maksymiliana Wójtowicza w Krośnie:                                    
                    Za ś.p. + Władysław  Kowalczyk :          
Poniedziałek – od Barbary i Jana Dzięgiel;
Wtorek – od uczniów i rodziców byłej kl. III Szk. Podst. z Gosprzydowej;
Środa – od Wójta i Pracowników Urzędu Gminy w Iwkowej;
Czwartek – od Sołtysa i Rady Sołeckiej z Gosprzydowej;           
Piątek – od uczniów byłej kl. I Szk. Podst. w Gosprzydowej wraz z rodzicami;
Sobota – od Doroty i Marka Staniszewskich z rodziną;
Niedziela– od Ks. Piotra Barczyka.
 
Przez Ks. Bronisława Marecika w Niemczech:
Gregor. za ś.p. + Władysławę  Kołodziej:  {do 2 III ‘21 r.}         
Poniedziałek – od Bożeny Łagosz z dziećmi;
Wtorek – od Ireny Kołodziej z rodziną;
Środa – od Marka Kulig wraz z rodziną z Bilska;
Czwartek – od Stanisławy Gołąb z Łososiny Dolnej;
Piątek – od Justyny i Marka Styrna z dziećmi;
Sobota  - od Ryszarda i Haliny Jarzmik z Kątów;
Niedziela– od Krystyny i Zygmunta Pajor.
 
Przez Księży w par. Matki B. Różań. w Piasecznie:
  Gregor. za ś.p. + Józefę  Żak: {do 2 III ‘21 r.}                
Poniedziałek – od Zbyszka Bobra;
Wtorek – od Sylwestra Rzenno;
Środa – od Stanisława i Krystyny Malaga;
Czwartek – od Iwony i Adama Reczek;
Piątek – od Teresy Konstanty z Nasiadkami;
Sobota – od sąsiadów Wnęków;
Niedziela– od Barbary i Tadeusza Strzesak.
 
Przez O. Władysława Ząbkowskiego w Petersburgu:
                Za ś.p. + Maria  Ferenc :
Poniedziałek – od Zarządu i Pracowników firmy „Zasada Trans Spedition” w Brzesku;
Wtorek – od Małgorzaty i Janusza Bodek z rodziną;
Środa – od Eugeniusza i Władysławy Stec;
Czwartek – od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Szk. Podst. w Gnojniku;
Piątek – od Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z Gminy Gnojnik;
Sobota – od Joanny i Andrzeja Wąsów;
Niedziela– od Opiekunek GOPS-u w Gnojniku.
 
Przez O. Stanisława Kałużę i OO. Jezuitów:
                Za ś.p. + Józef  Kałuża:
Poniedziałek – od Danuty Wąs;
Wtorek – od bratanicy Kingi Hołda z mężem;
Środa – od Pauliny i Witka Hamigów;
Czwartek – od bratanka Krzysztofa Kałuża z żoną i dziećmi;
Piątek – od Agaty i Dariusza Gagatków z rodziną;
Sobota – od rodziny Matusów;
Niedziela – od Klubu Seniora „Wrzos”.
 
Przez Ks. Marka Czaję w Krośnie:
     Za ś.p. + Zofia  Staszak:
Poniedziałek – od Stanisława i Józefy Strzesak;
Wtorek – od sąsiadów Zająców i Wąsów;
Środa – od Ireny Stec;
Czwartek – od sąsiadów Kałużów i Bobrów;
Piątek – od Jadwigi i Józefa Boczarskich;
Sobota – od bratanicy Krystyny z rodziną;
Niedziela – od Józefa i Danuty Wąs z rodziną.
 
1