MSZE ŚWIETE POZA PARAFIĄ OD 27 LUTEGO 2023 R.

OO. Dominikanie w Kijowie:

Za ś.p. + Dominik Marcinek: {13 II – 28 II ‘23}

 Poniedziałek – od Moniki i Tomasza Pstrąg;           

 Wtorek – od Moniki i Tomasza Pstrąg.

                Za ś.p. + Stanisław Witkowski:

                                  [od środy do niedzieli]            

                 Za ś.p. + Ryszard Rubin: {13 II – 28 II ‘23}

Poniedziałek – od Ireny Stec;  

Wtorek – odRenaty i Piotra Surówka z rodziną.              

                Za ś.p. + Marcin Błaszczyk: 

                              [od środy do niedzieli]              

                             Ks. M. Wójtowicz:

        Greg. za ś.p. + Jan Wiśniowski (+ 2022 r.):

                          {30 I – 28 II ‘23}

Poniedziałek – od Barbary Ciszkowicz z rodziną;     

Wtorek – od Czesława Bober z rodziną.

                Za ś.p. + Ryszard Rybak:

                                   [1 – 16 marca]

Środa – od Agnieszki i Janusza Kornaś;           

Czwartek – od rodziny Styrna;

Piątek – od Bożeny i Tadeusza Kornaś;      

Sobota – od rodziny Kornasiów z Drużkowa;

Niedziela – od chrześnicy Kazimiery z rodziną.

                    Ks. Krystian Jucha:

         Za ś.p. + Edyta Wnęk - Marecik : {13 – 28 II ‘23}

Poniedziałek – od koleżanek z pracy;     

Wtorek – od Anny Smoleń.

                Za ś.p. + Stanisław Kornaś (+ 2021 r.):

                                   [od środy do niedzieli]

                                         Ks. Br. Marecik:

                  Greg. za ś.p. + Józef Styrna –  od syna Józefa.

                          {13 II – 14 III 2023 r.}

                     Ks. w parafii Świątki:

         Greg. za ś.p. + Eugeniusz Strzesak: {1 II – 2 III ’23}

Poniedziałek – od Barbary Kluba z rodziną z Tymowej;          

Wtorek – od Ireny i Adama Bugajskich z rodziną;

Środa – od Cecylii i Stanisława z dziećmi i wnukami;           

Czwartek – od Moniki Holik z rodziną.

            Księża w par. M.B. Różań. w Piasecznie:

                  Za ś.p. + Marcin Błaszczyk:

Poniedziałek – od Anny Podłęckiej z mężem i rodziną;

Wtorek – od Grzegorza i Anny Wiśniowskich.

                       Ks. Przemysław Piątek:

      Za ś.p. + Helena Wiśniowska: {20 – 28 II ‘23}

Poniedziałek – od Barbary i Leszka Książek;

Wtorek – od sąsiadów Pajonków.

                  Za ś.p. + Józef Machał:

                     [od środy do niedzieli]

          Ks. prof. Tadeusz Bąk:

               Za ś.p. + Teresa Świątkowska:

                                [od środy do niedzieli]


1