INTENCJE MSZY ŚW. OD 28 SIERPNIA 2023 R.


         Poniedziałek  – 28 sierpnia: Św. Augustyna

6.30 1/ W intencji Panu Bogu wiadomej.  

            2/ + Helena i Józef Kawa w roczn. jego śm.

18.00 - + Edward Motak w 22 roczn. śm.

 

         Wtorek    29 sierpnia: Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela

6.30 – 1/ Dziękczynna za łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej.

           2/ W intencji rodziny Boczarskich z podz. za łaski, z prośbą o błog. Boże i opiekę Maryi.

           3/ + Jadwiga i Franciszek Zając, Stanisław, Stefania Konstanty, Aniela Chełmecka.

         

        Środa  – 30 sierpnia

6.30  1/ Za Parafian …

            2/ O powrót do zdrowia i potrz. łaski dla Patrycji.

18.00 – 1/ + Czesław i Stefan Styrna z okazji ich imienin.

             2/ + Antoni, Kazimiera i Marian Wiśniowski.

             3/ + Józef Kałuża – od córki Wandy.

 

           Czwartek  – 31  sierpnia

6.30 –Za Ofiarodawców na obie nasze świątynie o potrz. łaski za wstaw. Matki B. Fatim. i Św. Marcina.

17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu z nabożeństwem do Boga Ojca …

18.00 - 1/ + Kazimierz Wiśniowski z Krakowa.

            2/ + Henryk Kałuża – od rodziny Frankowskich z Potoczek.

23.00 - Godzina  Święta

 

        I  Piątek  – 1 września

6.30 – 1/ Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa za grzechy nasze i świata.

           2/ + Stefania Święch z okazji imienin, Franciszek i Andrzej.

18.00  + Florian, Zofia, Adam i Kazimierz Jaroszek.

18.30 – 19.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu z Nabożeństwem do Najśw. Serca Bożego …

                          Czas Modlitwy za nasze Rodziny i Polskę …

 

       I  Sobota  – 2 września

6.45 – Nabożeństwo wynagradz. Niepokalanemu Sercu NMP …

7.30  1/ + Stefania i Ludwik Tomera, syn Mieczysław i Jan, synowa Ludwika.

            2/ + Stefania Święch z okazji imienin, mąż Franciszek, syn Andrzej.

17.00 – Nabożeństwo Wynagradz. Niepokalanemu Sercu NMP …

18.00 – + Stefan Styrna z okazji imienin. 

Poza - Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i świata

 

            Niedziela  – 3 września 

7.00 + Antonina Koper, Piotr i Katarzyna.  

9.00 – 1/ + Marcin Wąs w 20 roczn. śm., jego rodzice: Franciszka i Franciszek.

           2/ + Władysław Święch w roczn. śm., żona Maria z okazji imienin, ich rodzice.

11.00 – 1/ W 70 roczn. urodzin Jerzego z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o zdrowie, błog. Boże

                i opiekę Matki Bożej – od żony, dzieci i wnuków.

             2/ + Andrzej Kopeć – od żony.  

17.00 – + Jerzy Zapiór.

 

1