INTENCJE MSZY ŚW. OD 03 CZERWCA 2024 R


             Poniedziałek  -  3  czerwca: Św. Karola Lwangi i Towarzyszy męcz.

7.00 -  + Michał i Karolina Lasota, Czesław Zając, zmarli z rodziny.

18.00 – 1/ W int. mieszk.  Bani  i  Okolic  z podz. za obfitość Bożych łask

                      i z prośbą o błog. Boże i opiekę Matki Bożej Fatimskiej.

               2/ W int. mieszk.  Potoczek  dziękcz. i z prośbą o zachow. od nieszczęść i klęsk żywioł.,

                     dobre urodzaje, błog. Boże w pracy i życiu, opiekę Matki Bożej Fatimskiej.

             Wtorek   4  czerwca

7.00 – 1/ O powrót do zdrowia i potrz. łaski dla Ks. Ryszarda.

            2/ + Władysław Chudoba w 2 roczn. śm. i syn Bogdan.          

 18.00 - 1/ W int. mieszk.  Pustego  dziękcz. i z prośbą o zachow. od nieszczęść i klęsk żywioł.,

                     dobre urodzaje, błog. Boże w pracy i życiu, opiekę Matki Bożej Fatimskiej.  

               2/ W int. mieszk.  Starej  Wsi  - /intencja jak wyżej/ …

               3/ W int. mieszk.  Centrum  - /intencja jak wyżej/ …

               4/ Za Parafian …

Środa    5  czerwca: Św. Bonifacego

7.00 -  Za Rodziny naszej Parafii o potrz. łaski przez wstaw. M.B. Nieust. Pomocy i Św. Józefa.

18.00 – 1/ W int. mieszk. Drogi do Lewniowej i Domów pod Lewniową dziękcz. i z prośbą o zachow.

                  od nieszczęść i klęsk żywioł., dobre urodzaje, błog. Boże w pracy i życiu, opiekę M.B. Fatim.

               2/ W int. mieszk.  Drogi  do  Chronowa  -  /intencja jak wyżej/ …

               3/ + Stanisław Kornaś – od córki Moniki z rodziną.

               4/ + Stanisław Jaroszek w 12 roczn. śm., Wojciech i Aniela Jaroszek.

         I  Czwartek – 6 czerwca

7.00  -  Wynagradzająca Trójcy Świętej za profanacje i świętokradztwa wobec Najśw. Sakramentu.

17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu z „czerwonym różańcem” …

18.00 – 1/ W int. mieszk.  Drogi do Nowego Sącza  dziękcz. i z prośbą o zachow. od nieszczęść

                    i klęsk żywioł., dobre urodzaje, błog. Boże w pracy i życiu, opiekę Matki Bożej Fatimskiej.

               2/ W int. mieszk.  Domów od Uszwi  i  Nizin  z podz. za obfitość Bożych łask i z prośbą

                     o błog. Boże i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Rodzin.

               3/ O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

              4/ + Anna i Józef  Mitera.

23.00 – Godzina Święta wynagradzająca …                                                    

            I  Piątek  – 7 czerwca: Uroczystosć Najśw. Serca P, Jezusa

7.00 1/ Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa za grzechy nasze i świata.

             2/ + Stanisław Musiał w 7 roczn. śm. – od brata.

             3/ + Elżbieta Wiśniowska w 30 dniu po śm. – od siostry Marii z mężem.

18.00 – 1/ W int. Czcicieli Najśw. Sakr. i Niepok. Serca NMP dziękcz. i z pr. o błog. Boże i opiekę Maryi.

              2/ + Stanisław Pasierb – od mieszk. Drogi do Lewniowej.

              3/ + Helena i Stanisław Zając, syn Czesław.

        Sobota    8  czerwca:  Niepokalanego Serca NMP

7.00 – 1/ + Wiktoria i Sebastian Zając, Mateusz i Marcin Zając – od Władysławy.

            2/ + Kazimierz Kopeć w 33 roczn. śm.

            3/ + Kazimierz Święch, rodzice i rodzeństwo.

14.00 – ślub: Agata Zółty i Konrad Sacha.

15.15 – chrzest: Ignacy Wąs.       

    10  Niedziela  zwykła   9  czerwca: II  Rocznica Konsekracji  kośc. M.B. Fatimskiej

7.00 – Dziękcz. i z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Najśw. dla pewnej Rodziny.  

9.00 - 1/ + Stefania i Adam Smoleń, Elżbieta Smoleń – od Władysławy.

            2/ + Maria Wąs – od córki.

            3/ + Maria Wąs w roczn. śm., mąż Stanisław – od syna Józefa.

11.00 – 1/ W int. ks. Piotra dziękcz., z prośbą o błog. Boże i op. Matki B. w życiu kapłańskim.

              2/ W 82 roczn. urodzin dziękcz., z prośbą o błog. Boże i opiekę M.B. Fatim. w dalszym życiu.

16.40 – Nabożeństwo ku czci Najśw. Serca P. Jezusa  

17.00  - + Teresa Bober i Józef Górak.

 

 

1