ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 22 KWIETNIA 2018

Z A P O W I E D Z I     P R Z E D Ś L U B N E
 
22  -  29  kwietnia  2018 r.
 
Do sakramentu małżeństwa przygotowują się narzeczeni:
 
10}    Michał  Pikuła,
            s.Lecha i Anny Świerad, zam. Jadowniki,
i        Monika  Grzesik,
            c. Zbigniewa i Wiesławy Wiśniowskiej, zam. Gnojnik
 
11}    Robert  Robak,
            s. Andrzeja i Doroty Święch, zam. Gnojnik
i        Katarzyna  Noworyta,
            c.  Wiesława i Alicji Bober, zam. Poręba Spytkowska
 
12}    Dawid  Rutana,
            s. Bogdana i Lidii Grędel, zam. Ołpiny
i        Katarzyna  Ruszaj,
            c. Henryka i Doroty Grząbel, zam. Gnojnik
 
13}    Michał  Kopeć,
            s. Piotra i Ewy Piekarczyk, zam. Gnojnik
i        Kinga  Zaczyńska,
            c. Jana i Haliny Ząbkowskiej, zam. Gosprzydowa
 
14}    Michał  Pagacz,
            s. Stanisława i Małgorzaty Góra, zam. Przyborów
i        Monika  Żurek,
            c. Grzegorza i Krystyny Kopeć, zam. Gnojnik
 
            Kto wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tych małżeństw,
jest w sumieniu zobowiązany do zgłoszenia w kancelarii parafialnej.

1