ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 21 CZERWCA 2015 R.

                         Z A P O W I E D Z I   PRZEDŚ LUBNE
                                      21 VI  -  28 VI  2015 r.
 
         Do sakramentu małżeństwa przygotowują się narzeczeni:
 
21]      PRZEMYSŁAW  KOPEĆ,          
      s.Kazimierza i Danuty Malaga,
      zam. Gnojnik  424
i        KAROLINA  DADEJ,
     c. Wiesława i Barbary Czyż,
     zam. Waryś  329a. 
 
22]    KRZYSZTOF  BĘBENEK,
     s. Stanisława i Apolonii Tomasiak,
     zam. Oświęcim, ul. Wiktora Bałandy 11/10
i        KRYSTYNA  KONSTANTY,
     c. Władysława i Ireny Frankowskiej,
     zam. Gnojnik  38.
 
23]    MAREK  DZIADUŁA,
     s. Romana i Heleny Rogóż,
     zam. Brzesko, ul. Starowiejska 23/23
i        KAROLINA  WIŚNIOWSKA,
     c. Andrzeja i Bogumiły Warkocz,
     zam. Gnojnik  1.
 
             Kto wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tych małżeństw, jest
             w sumieniu zobowiązany do zgłoszenia w kancelarii parafialnej.

1