UTRZYMANIE CMENTARZA NASZYM WSPÓLNYM OBOWIAZKIEM

Drodzy Parafianie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy troszczą się o naszą świątynie oraz o cmentarz parafialny i wpłacają coroczną opłatę w wysokości 50,- złotych. Dochody uzyskane z tych składek są przeznaczane na sprzątanie kościoła i cmentarza, zakup środków czystości, kwiatów do kościoła jak również na inne uroczystości. Z tych pieniędzy również jest kupowany sprzęt (kosiarki, wykaszarki, dmuchawy i inne drobne rzeczy, które są niezbędne do utrzymania porządku tj. paliwo, żyłki, oleje, filtry, naprawy itp. Niestety największe koszty ponosimy za wywóz śmieci na cmentarzu. W ubiegłym roku była to kwota 15.000,00 tys. Dlatego ogromna prośba do Was drodzy Parafianie, aby w miarę możliwości zabierać z cmentarza do domowej segregacji wkłady plastikowe i butelki plastikowe, które zajmują ogromną przestrzeń i szybko zapełniają kontener oraz znicze szklane i kwiaty sztuczne.Wszystkie rzeczy z demontażu pomników, stare krzyże, ławeczki,  gałęzie z wyciętych tuji wywozimy z cmentarza we własnym zakresie.

Nie chcemy na razie podnosić opłaty na sprzątanie i stąd ta prośba szczególnie teraz w tym okresie przed Wszystkimi Świętymi, gdzie tych śmieci jest ogromna ilość. Zwracamy się również do młodych małżeństw oraz wszystkich tych, którzy do tej pory nie wpłacali kwoty50,- zł od rodziny, aby  starali się w miarę możliwości współdzielić koszty utrzymania kościoła i cmentarza.

                                                           Dziękujemy za zrozumienie

 

 

1