MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 15 MARCA 2021

      Przez Ks. Bronisława Marecika w Niemczech:
     Gregor. za ś.p. + Helena  Kawa: {3 III – 1 IV ‘21}
Poniedziałek – od Marii i Józefa Dzięgiel i wnuka Szymona;
Wtorek – od sąsiadów Stolarczyków;
Środa – od sąsiadów Zająców;
Czwartek – od Krzysztofa i Małgorzaty Szpak;
Piątek – od Boczarskich;
Sobota  - od Marii Wojkowskiej z Chronowa;
Niedziela– od Pawła i Katarzyny Bober.

    Przez Księży w par. M. B. Różań. w Piasecznie:         
    Gregor. za ś.p. + Jadwiga  Robak: {do 30 III ‘21}
Poniedziałek – od brata Ludwika;
Wtorek – od Antoniego Bugajskiego z rodziną;
Środa – od Marysi Bugajskiej z Uszwi;
Czwartek – od chrześniaka Ryszarda z rodziną z Brzeska;
Piątek – od rodziny Józefa i Kazimiery Konstanty;
Sobota – od Haliny i Ludwika Wojciechowskich;
Niedziela– od córki i wnuka.

   Przez O. Wł. Ząbkowskiego w Petersburgu:
               Za ś.p. + Wacława  Ruszaj:
Poniedziałek – od Jana Kopeć;
Wtorek – od Kazimierza i Danuty Kopeć;
Środa – od Justyny i Michała Matusów z córkami;
Czwartek – od Józefa i Jadwigi Lasota;
Piątek – od rodziny Kusionów i Cieślików;
Sobota – od koleżanek wnuka Tomka;
Niedziela– od wnuków Anety i Tomka z dziećmi.

       Przez O. St. Kałużę i OO. Jezuitów:
                  Za ś.p. + Józef  Kałuża:
Poniedziałek – od Darka Sikory z rodziną;
Wtorek – od Wandy i Jana Kotarbów;
Środa – od Stanisława Gądek;
Czwartek – od Barbary i Jana Dzięgiel;
Piątek – od Pracowników CHUP „Porąbka” i Zakładu CHUP „Porąbka”;
Sobota – od kolegów z pracy syna Jacka z Porąbki Iwkowskiej.

        Przez Ks. M. Wójtowicza w Krośnie:
                Za ś.p. + Władysław  Kowalczyk:
Poniedziałek – od Józefa i Danuty Wąs z rodziną;
Wtorek – od sąsiadów Jarosińskich;
Środa – od Emila Wolaka;
Czwartek – od Bożeny i Bogdana Gawlik;
Piątek – od sąsiadów Biernatów i Merecików;
Sobota – od sąsiadów Święch i Robak;
Niedziela – od byłych Dyrektorów Szkół z Gminy Gnojnik.
   OO. Jezuici w Bazylice Serca Bożego w Krakowie:

                           Za ś.p. + Jan  Samek:
Poniedziałek – od Danuty i Andrzeja Zając;
Wtorek – od brata Józefa z rodziną;
Środa – od Edwarda Wojkowskiego z rodziną z Pasierbca;
Czwartek – od Bogdana Samek z Okocimia z rodziną;
Piątek – od swatów Ruszajów z rodziną;
Sobota – od chrześniaka Ryszarda z Huty.

                  Za ś.p. + Andrzej  Zapiór:
Poniedziałek – od XVIII Róży Matek – Św. Agaty;
Wtorek – od IV Grupy „Czerwonego Różańca”;
Środa – od Liturgicznej Służby Ołtarza w Gnojniku;
Czwartek – od KSM-u w Gnojniku;
Piątek – od DSM w Gnojniku;
Sobota – od Dyrekcji i Pracowników Publ. Szk. Podst. w Gnojniku.

1