MSZE ŚWIĘTE POZA PARAFIĄ OD 03 MAJA 2021

                       Ks. Bronisław Marecik:
    Greg. za ś.p.+Helena Boczarska: {do 4 V ‘21}
Poniedziałek – od Cecylii i Franciszka z Lewniowej;
Wtorek – od Teresy i Jana Wołek z Królówki.
 
           XX. w par. Matki B. Róż. w Piasecznie:
        Greg. za ś.p.+Andrzej Zapiór: {do 5 V ‘21}
Poniedziałek – od Joanny Wojsław z mężem;
Wtorek – od Jerzego i Lucyny Maj;
Środa – od rodziny  Gazdów i Chudobów.
 
           Ks. Mariusz Gałat w Tarnowie:
        Gregorianka za ś.p. + Jan Samek:
                 {1 – 30 V 2021 r.}
Poniedziałek – od Bogdana Klęka;
Wtorek - od Anny i Pawła Lasota;
Środa – od Katarzyny i Pawła Janickich;
Czwartek – od Władysławy Bugajskiej z rodziną;
Piątek – od rodziny Nawa z Tychów;
Sobota – od Romana i Sabiny Klęk;
Niedziela– od Zofii i Czesława Zając.
 
  OO. Jezuici w Bazylice Serca Bożego w Krakowie:
                   Za ś.p. + Józef  Mitera:
Wtorek – od Genowefy Pasek i Marii Gądek;
Środa – od Grupy Sportowej „Groszki”;
Czwartek – od Macieja i Anny Oćwieja z rodziną;
Piątek – od rodziny Totów;
Sobota – od mieszkańców Wójtówki.
               Za ś.p. + Julian  Stec:
Wtorek – od Ewy Pytel z rodziną;
Środa – od siostrzeńca Tomka z rodziną;
Czwartek – od siostrzenicy Agnieszki z rodziną;
Piątek – od siostry z rodziną;
Sobota – od sąsiada Janka z żoną Haliną.       
 
                OO. Dominikanie w Kijowie:
Gregorianka za ś.p. + Stanisław  Witkowski:
                  {1 – 30 V 2021 r.}
Poniedziałek – od rodziny Paterków z Uszwi;
Wtorek – od Grażyny i Pawła Piotrowskich z rodziną;
Środa – od Krystyny Wiśniowskiej z rodziną;
Czwartek – od sąsiadów Sikorów i Plesińskich;
Piątek – od rodziny Migda;
Sobota – od Anny Janiszewskiej;
Niedziela– od Anny i Marka Kuc.
 
     Ks. Maksymilian  Wójtowicz w Krośnie:
   Gregorianka za ś.p. + Stefania  Jarosińska:
Poniedziałek – od sąsiada Kazimierza Wiśniowskiego;
Wtorek – od rodziny Żółtych z Lewniowej;
Środa – od rodziny Jaroszków;
Czwartek – od wnuka Rafała z rodziną;
Piątek – od Żaków z Lewniowej;
Sobota – od rodziny Malinowskich;
Niedziela– od brata Tadeusza Adamika.
 
     Ks. Marek Czaja w Krośnie:
     Za ś.p. + Kazimierz  Łomzik:
Środa – od rodziny Frankowskich;
Czwartek – od kuzynki Alicji;
Piątek – od cioci Gieni;
Sobota – od chrześnicy Iwony;
Niedziela– od rodziny Frankowskich.
 
OO. Jezuici w Krakowie [z ul. Skarbowej]:
 Gregorianka za ś.p. + Józef Kałuża:
            {5 V – 4 VI 2021 r.}
Środa – od Piotra Kałuży;
Czwartek – od Zająców ze Starej Wsi;
Piątek – od Marii Kałuża;
Sobota – od Agnieszki i Tomasza Kijowskich;
Niedziela– od szwagierki Zofii z rodziną.
1