MSZE ŚWIETE POZA PARAFIĄ OD 20 LUTEGO 2023 R.

                          OO. Dominikanie w Kijowie:

Za ś.p. + Dominik Marcinek: {13 II – 28 II ‘23}

 Poniedziałek – od Łukasza Bodek z rodziną;           

 Wtorek – od Małgorzaty i Daniela Stanuch z Dobrociesza;                 

Środa – od Andrzeja Sowa;  

Czwartek – od Wacława Konstanty z rodziną;

Piątek – od Anny i Grzegorza Piekarz z synami;      

Sobota – od Agaty i Grzegorza Kotarba;                                 

Niedziela – od koleżanek i kolegów ze Szk. Podst. i Gimnazjum w Gnojniku.

                 Za ś.p. + Ryszard Rubin: {13 II – 28 II ‘23}

Poniedziałek – od Grzegorza i Anny Wąs z rodziną;  

Wtorek – od Danuty i Kazimierza Niemczuk z rodziną;                             

 Środa – od Izabeli i Mateusza Bober z Lewniowej;              

Czwartek – od Dawida Brzeskiego; 

Piątek – od Ryszarda i Krystyny Tobiasz;    

Sobota – od rodziny Seremaków;                    

Niedziela – od chrześnicy Anny.

       Ks. M. Wójtowicz: Greg. za ś.p. + Jan Wiśniowski (+ 2022 r.): {30 I – 28 II ‘23}

Poniedziałek – od Barbary Giemza z rodziną;     

Wtorek – od Urszuli Tarasek z rodziną;

Środa – od Bogumiły i Wiesława Krzysztof;           

Czwartek – od rodziny Musiałów;

Piątek – od pewnej rodziny z Łęk;      

Sobota – od Haliny Serwatka z rodziną z Brzeska;

Niedziela – od chrześniaka Artura Bobra.

             Ks. Krystian Jucha: Za ś.p. + Edyta Wnęk - Marecik : {13 – 28 II ‘23}

Poniedziałek – od Marcela z żoną;     

Wtorek – od Danuty i Marka Klimasów;

Środa – od Elżbiety i Włodzimierza Konstanty;            

Czwartek – od Barbary Wiśniowskiej;

Piątek – od Ewy i Marcina Rusinów;  

Sobota – od Marii Kucia;

Niedziela – od wychowawczyni Teresy Seremak.

               Ks. Br. Marecik: Greg. za ś.p. + Józef Styrna –  od syna Józefa.

   {13 II – 14 III 2023 r.}

               Ks. w parafii Świątki: Greg. za ś.p. + Eugeniusz Strzesak: {1 II – 2 III ’23}

Poniedziałek – od Zbyszka Bobra;          

Wtorek – od Marii i Edwarda Pysno;

Środa – od Kazimierza Migdy z rodziną;           

Czwartek – od Kingi i Piotra Biel z synami;  

Piątek - od Anny i Piotra Figiel z dziećmi;   

Sobota – od Elżbiety i Tadeusza Stelmach;           

Niedziela – od VI Grupy „czerwonego różańca”.

            Księża w par. M.B. Różań. w Piasecznie:

                Za ś.p. + Marcin Błaszczyk:

Poniedziałek – od Agaty i Marka Piech z Gorzkowa;

Wtorek – od sąsiadów Zuzanny i Daniela Kuczek z dziećmi;

Środa – od Ewy Szuba – koleżanki mamy i Marcina;

Czwartek – od szwagierki Adriany Błaszczyk;

Piątek – od chrzestnego Jerzego.

          Ks. Przemysław Piątek: Za ś.p. + Helena Wiśniowska: {20 – 28 II ‘23}

Poniedziałek – od Sabiny i Romana Klęk z dziećmi;

Wtorek – od Krystyny Krzyszkowskiej;

Środa – od Ireny i Kazimierza Nawa z Tychów;

Czwartek – od Małgorzaty i Krzysztofa Górowskich;

Piątek – od Izabeli i Jarosława Nowaków z synami;

Sobota – od Zofii i Adama Święch z rodziną;

Niedziela – od kuzyna Stanisława Migacz z żoną.

 

1