MSZE ŚW. POZA PARAFIĄ OD 27 CZERWCA 2022 R.

     Ks. Kr. Jucha: Greg. za ś.p.+ Edyta Wnęk – Marecik: {do 30 VI}

Poniedziałek – od koleżanki Danuty z rodziną;

Wtorek – od Krzysztofa Wąs z rodziną;

Środa – od Wiolety i Szymona Strzesak z dziećmi;

Czwartek – od Teresy Marecik.

                Za ś.p. + Jan Nowak:

Piątek – od Piotra Zająca;

Sobota – od Angeliki i Łukasza Sikora;

Niedziela – od szwagierki Uli z mężem i córką Anią.

          Ks. Prz. Piątek w Pawlikowicach:  Za ś.p. + Andrzej Zapiór:

Poniedziałek – od mieszkańców Potoczek;

Wtorek – od mieszkańców Górki i Domów przy Centrum Kultury;

Środa –  od OSP z Gnojnika;

Czwartek –  od mieszkańców Wójtówki.

                Za ś.p. + Jan Wiśniowski:

Piątek –  od sąsiadów Odroniów;

Sobota – od Marii Kopeć z rodziną;

Niedziela  od Aliny i Jakuba Wiśniowskich.

     Ks. w par. Świątki: Greg. za ś.p.+ Marcin Błaszczyk:               {do 30 VI}

Poniedziałek – od rodziny Rzewuckich;

Wtorek – od Kamila i Marii Szpilów;

Środa – od Macieja Kostrzewa i Kingi;

Czwartek – od kolegów Jarka z firmy „Kone” rejon Nowy Sącz.

         Ks. M. Kędzierski: Greg. za ś.p. + Zofia Pawełek: {do 30 VI}

Poniedziałek – od rodziny Cieślików i Ogarów;

Wtorek – od Doroty i Andrzeja Robak;

Środa – od Barbary i Henryka Styrna;

Czwartek – od rodziny Klimków.

     Ks. w parafii Matki B. Różańcowej w Piasecznie:        

             Gregorianka za ś.p. + Janina  Jaroszek:

                              {13 VI – 12 VII 2022 r.}

Poniedziałek – od Barbary i Andrzeja Ferenców;

Wtorek – od Małgorzaty i Janusza Chudoba;

Środa – od sąsiadów z Wisowej;

Czwartek – od Bogdana i Bożeny Gawlik;

Piątek – od chrześnicy Barbary z Uszwi z rodziną;

Sobota – od Marii Kopeć;

Niedziela – od Stanisława i Katarzyny Kowalczyk.

                Za ś.p. + Maria  Biel::

Wtorek – od rodziny Jagiełów z Łącka

Środa – od Kingi i Piotra Biel z dziećmi;

Czwartek – od Barbary i Grzegorza Zbozień;

Piątek – od Zofii Zbozień;

Sobota  - od Stanisława i Heleny Magdziarczyk.

                Za ś.p. + Władysław Niezgoda:

Czwartek – od Henryki i Krystyny Kornaś z Lewniowej.

                Za ś.p. + Andrzej Jewuła:

Poniedziałek – od Kierownika i Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku.

 

                Ks. Wiesław Książko w Tarnowie:

           Gregorianka za ś.p. + Jerzy  Zapiór:

                     { 27 VI – 26 VII 2022 r.}

Poniedziałek – od Katarzyny i Krzysztofa Malinowskich;

Wtorek – od Agnieszki i Rafała Merecik;

Środa – od Sylwii i Bartłomieja Holik;

Czwartek – od Marka Wąs z rodziną;

Piątek – od siostry Marii z dziećmi;

Sobota – od Mariana i Zofii Czuchra;

Niedziela – od brata Andrzeja z rodziną.

 

               

1