INTENCJE MSZY ŚW. OD 27 CZERWCA 2022 R.

        Poniedziałek – 27  czerwca: NMP Nieust. Pomocy

6.30  + Jan Jaskulski, żona Janina, syn Jan z ok. imienin, Władysław Fortuna.

18.00 – 1/ W 18 roczn. urodzin Tomasza dziękcz. i z prośbą o dalsze błog. Boże

                 i opiekę Matki Najśw. – od rodziców i rodzeństwa.

             2/ O pokój, miłość i zgodę w pewnej rodzinie.

Poza -  + Emilia Frankowska – od wnuczki Iwony z mężem.

 

       Wtorek    28  czerwca: Św. Ireneusza Bpa i Męcz.

18.00 – 1/ W 25 roczn. ślubu Bogumiły i Romana dziękcz. – błagalna …

             2/ W 3 roczn. urodzin Tomasza z podz. za otrzym. łaski

                 i z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla rodziców i dziecka.

             3/ + Władysław i Jan z ok. imienin.    

Poza - + Jan Klimas – od mieszkańców Działek.     

     21.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu

 

          Środa   29 czerwca: Św. Apostołów Piotra i Pawła

7.00 -  1/ + Piotr Jaroszek, żona Stanisława.                

           2/ + Zofia Frankowska w 1 roczn. śm., mąż Władysław.

10.00 - + Maria i Tadeusz Jagosz w roczn. ich śm., ich rodzice i rodzeństwo.

18.00- 1/ + Piotr Hołyst z ok. imienin.

            2/ + Piotr Kopeć z ok. imienin.

 

          Czwartek  – 30  czerwca

6.30  + Piotr Pysno z ok. imienin i jego dziadkowie.

18.00 –1/ + Emilia i Antoni Bober, ich dzieci: Włodzimierz, Tadeusz i córka Irena.

            2/ + Piotr Kopeć i wnuk Krystian.

            3/ + Jan Wiśniowski i Władysław Kałuża z ok. imienin.

Poza – Intencja misyjna.

 23.00 – Godzina  Święta

 

              I  Piątek   1 lipca   

6.30  Wynagradzająca Najśw. Sercu P. Jezusa za grzechy nasze i świata.

18.00 – 1/ W int. Piotra z ok. imienin dziękcz. i z prośbą o błog. Boże i opiekę M.B. – od żony z córkami.

              2/ + Józefę Zając i mąż Bogdan, Zdzisław Okaz i żona Urszula.

Poza - + Tadeusz Konstanty – od brata Władysława z rodziną.

 

           I  Sobota   2 lipca: NMP  Tuchowskiej

7.00– 1/ Wynagradz. Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i świata.

           2/ Za Ofiarodawców na obie świątynie o potrz. łaski przez wstaw. Matki B. Fat. i Św. Marcina.

18.00 – 1/ + Józef Ruszaj w 13 roczn. śm. – od żony.

             2/ + Władysław Robak, żona Jadwiga, Zygmunt Duch.

15.00 – ślub: Ewa Strzesak i Michał Grzecznowski

 

           XIV  Niedziela  zwykła – 3  lipca

7.00 + Jan i Antonina w 16 roczn. śm.

9.00 – 1/ W int. Dyrekcji, Personelu i dzieci z Przedszkola i Żłobka „Delfinek” dziękczyna za otrzym. łaski.

           2/ + Anna Wiśniowska i mąż Józef w 14 roczn. jej śm. i z ok. jej imienin.

           3/ + Adam Zygmunt w 25 roczn. śm.

11.00 –  1/ W 50 roczn. ślubu Marii i Czesława dziękcz. i z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę M.Bożej.

              2/ Dziękcz. – błag. z okazji 20 lat duszpasterzowania ks. Proboszcza w Gnojniku – od Rady Paraf.

              3/ + Marian Gut i rodzice z obu stron.       

[po Mszy Św. – chrzest: Zuzanna Włodarczyk]

17.00 - + Maria Święch w 21 roczn. śm., mąż Władysław z ok. imienin – od córki Krystyny z rodziną.

 

1