IV NIEDZIELA WLK POSTU 14 MARCA 2021 R.

1. Miłość Boga wobec człowieka nigdy nie zawodzi. To człowiek często zawodzi, rani i odchodzi od Bożej miłości. Eucharystia na nowo przypomina nam prawdę, że Bóg kocha i przebacza inaczej niż my … Uczmy się od Chrystusa, który zawisł na drzewie krzyża za każdego człowieka, postawy miłości i przebaczenia wobec każdego bliźniego, którego spotykamy na drogach naszego życia …

2. Zmiana tajemnic różańcowych dla Róż Matek i Ojców jest dziś po Mszy Św. o godz. 7.00 i 9.00.

3. Wczoraj wieczorem rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii. Program, który jest na stronie internetowej i w gablocie ogłoszeń, jest następujący: >>>>> /patrz/ … Starajmy się w miarę możliwości uczestniczyć w Rekolekcjach w kościele. Zapraszamy też młodzież i dzieci szkolne od IV lub V klasy szkoły podstawowej. Klasy najmłodsze mogą uczestniczyć w Rekolekcjach diecezjalnych dla dzieci online. Ks. Marek prześle na librusa link do tych Rekolekcji. Nie będzie spowiedzi w czasie Rekolekcji lecz bliżej Świąt Wielkanocnych. W środę na każdej Mszy Św. będą zbierane ofiary do dyspozycji ks. Rekolekcjonisty. Prosimy o życzliwość.

4. Zapraszamy na wieczorną Adorację Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie w godz. 20.30 – 22.00, w poniedziałek i środę. /Najpierw różaniec, potem modlitwa w ciszy/.

5. We wtorek rozpoczyna się Triduum Modlitw za ojców i mężczyzn naszej parafii przed uroczystością Św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła i Patrona Rodzin.

6. W czwartek – Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 17.00, w czasie której będzie nabożeństwo za wstawiennictwem Św. O. Pio i Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej. „Godzina Święta” w czwartek od godz. 23.00 do północy. Zapraszamy na Godzinę Świętą, aby być z Jezusem w bolesnej godzinie Ogrójca; na początek jest śpiewana jedna ze staropolskich pieśni pasyjnych.

7. Tydzień Modlitw o ochronę życia będzie w dniach 19 – 25 marca. W te dni będziemy się modlić w kościele po Mszy Św. wieczornej, a w sobotę i niedzielę po Mszy Św. o godz. 7.00.

8. W uroczystość Św. Józefa nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

9. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne; zwróćmy uwagę na niektóre zmiany:
• Droga Krzyżowa – w piątek – dla dzieci – o godz. 15.30 z Komunią Św.; o godz. 17.00 i potem Eucharystia /17.30/; o godz. 19.00 obrzędem Komunii Św. w kościele rozpocznie się Droga Krzyżowa w terenie; pójdziemy przez park do Drogi do Chronowa i potem w Granice Chronowskie, gdzie skończymy przy figurze k. rodziny Wolaków. Będzie to dłuższa trasa; zabierzmy światło lub odblaski i zapraszamy do udziału …
• Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 16.15 i potem Msza Św. Od godz. 16.00 odmawiajmy wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego jako zadośćuczynienie za grzechy Narodu Polskiego.

10. Zapisy na Peregrynację figury Św. Michała Arch. są w zakrystii …

11. Dziś przy naszym kościele odbywa się świąteczny kiermasz dla chorego Marcelka Kubali z Jadownik, który przebywa w Chicago, a potrzeba dozbierać wiele środków na wyrównanie kosztów jego operacji przeszczepu wątroby. Zachęcamy do wsparcia …

12. Dnia 25 marca, w uroczystość Zwiastowania NMP, przypada Dzień Świętości Życia, w którym wiele osób podejmuje Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to 9-cio miesięczna modlitwa jedną tajemnicą różańca i krótką modlitwą codzienną za dziecko zagrożone zabiciem w łonie matki. Od środy przy obu filarach z przodu kościoła będą deklaracje Duchowej Adopcji; niech zabierają je osoby, które chcą podjąć Duchową Adopcję.

13. W ostatnim czasie wiele osób potrzebuje naszej modlitwy, a także pomocy materialnej. Drodzy Parafianie, Wasza hojność i ofiarność jest niesamowita – serdeczne Bóg zapłać. Za tydzień proszą o wsparcie rodzice Mateuszka Balcerowiaka, któremu od czasu do czasu pomagamy w jego kosztownym leczeniu i rehabilitacji. Ofiary będą zbierane po Mszach Św.

14. Za tydzień, w trzecią niedzielę miesiąca, prosimy o ofiary do kopert na renowację kościoła św. Marcina oraz na sprzątanie kościoła i cmentarza /50 zł od rodziny na rok/. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w lutym: do kopert – 9.870,00 zł; na konto parafii – 5.150,00 zł oraz ofiara od rodziny z parafii – 1.000,00 zł i ofiara na witraż – 1.000,00 euro /4520,00 zł/.

15. Czasopisma religijne są wystawione na stoliczku pod chórem. Są tygodniki: „Gość Niedzielny” i „Niedziela”; miesięczniki, także dla dzieci z ciekawymi dodatkami … Przy kościele są rozprowadzane w ramach wielkanocnej akcji Caritasu baranki wielkanocne: już tylko małe i paschaliki małe – ofiara przynajmniej 6 zł … Kartki z intencjami Mszy Św. na ten tydzień są na stoliku przy gazetach. Na stoliczku przy ostatnich ławkach pod chórem jest „Gość Extra” o Św. Józefie /9 zł/. Przy kościele można nabyć palmy wielkanocne, ręcznie wykonane, ofiara 10 zł.


1